Tasarım

Tasarım; hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş, günlük yaşantımızda da sürekli karşımıza çıkan bir olgudur. Gerek yaşamı kolaylaştırmak gerekse yaşam kalitesini arttırmak için tasarıma ihtiyaç duyulmaktadır. Tabaktan, kaleme kadar kullandığımız her nesnede tasarım mevcuttur.

Tasarım ile ilgili bazı tanımlar

Türk Dil Kurumunun Türkçe sözlüğünde tasarımın tanımı (TDK sözlük, 2005:1911) “olması veya yapılması istenilen bir şeyin zihinde aldığı biçim”, “bir şeyin biçimini zihinde canlandırmak, tasavvur etmek, dizayn etmek”, “Daha önce algılanmış olan bir nesne veya olayın bilinçte sonradan ortaya çıkan kopyası” şeklinde birkaç ifade ile yapılmıştır.

Tasarımın ansiklopedide geçen tanımı ise; “Tasarı, bir kimsenin yapmayı düşündüğü şey olması ya da yapılması istenen bir şeyin zihinde aldığı biçim olarak kullanılmaktadır” olarak yapılmaktadır.

“Tasarım için şöyle bir tanımlama en iyi anlatımıdır: Gerekli olanın araştırılması ve biçimlendirecek kişinin yaratıcı özelliklerini de katarak ortaya çıkardığı biçim, şekil veya modeldir”.

Ketenci ve Bilgili, 2006:277

Bu sözden yola çıkılarak tasarımın olduğu yerde yaratıcılığında var olduğu söylenebilir.

Yaratıcılık, tasarımı oluşturan bir olgudur. Tasarım ve yaratıcılık birbirinden ayrı düşünülemez. Tasarlamak için bir düşünce gerekir. Düşünceyi tasarıma dönüştürmek içinde yaratıcılık.

“Yaratıcılık kavramı ise, düşünce ve üretim aşamalarındaki bu koordinasyonun en başarılı biçimde sağlandığı ve tasarımlanan ürüne yüklenen ‘mesaj iletme’ ya da ‘hayatı kolaylaştırma’ görevlerinin, estetik bir değer taşıma ilkesine vereceği zararın en az düzeyde tutulduğu bir süreci tanımlar”

Armutçu,2006:11

Bu noktada tasarım ve yaratıcılığın birbirini tamamlayan iki kavram olduğu görülmektedir. Mesela bir masanın tasarımı yapılırken ilk olarak zihinde taslağı oluşturulur sonra yaratıcılık özelliği ile bu taslak geliştirilir ve üretim aşaması gerçekleşir.

Dolayısıyla, tasarımı geliştirme aşamasının bir yaratıcılık eylemi olduğu söylenebilir. Ketenci ve Bilgili (2006: 277)’nin belirttikleri gibi; ünlü reklamcı Ivan Chermayeff, tasarımın zekâ ve sanatsal yeteneğin ortak bir ürünü olduğunu belirterek tasarımın yaratıcılık ile yakın ilişkisini anlatmaya çalışmıştır.

Tasarım yapılırken özellikle düşünce ve üretim aşamalarında zekâ ve sanatsal yetenek devrede olur. Düşünme aşamasını zekâ, üretim aşamasını ise sanatsal yetenekler yani yaratıcılık kavramı desteklemektedir. Buradan şunu çıkartabiliriz:

Bir tasarım yaratıcılık içermeden gerçekleştirilemez.

Bir planlamanın bulunduğu yerde tasarım kavramının da var olduğu söylemek mümkündür. Mesela, bir yemek sofrasını hazırlarken bile tasarım açısından bazı soruların yanıtlanması gerekiyor.

“Tasarım; bir model, kalıp ya da süsleme yapmak değildir. Bir tasarım kendi içinde bir yapıya ve bu yapı arkasında bir planlamaya sahip olmalıdır”

Becer, 2008: 32

Planlamanın tasarım yapmayı doğurduğunu ve tasarımın yaşamı ayrılmaz bir parçası olduğu görülmektedir.

Yazar: GrafikTasarim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir