Dergi Nedir?

Siyaset, edebiyat, teknik, kültür, magazin, ekonomi vb. konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayındır. Dergiye mecmua da denir. Bir süreli basın yayın olmasıyla birlikte günümüzde dijital ortamlarda da yayınlanmakta olan dergi, öncelikle insanlık tarihine matbaanın bulunmasıyla birlikte, kağıda basılı halde, Avrupa’da çıkmaya başladı. On beşinci yüzyılda bu yayınlara elbette adları “dergi” değildi. Bu basılı […]

Logo Tasarımı

Amblem ve Logolar, iletişim kurmak üzere varlığını ispat etmiş rakiplerine göre farkındalığı vurgulaması zorunda olan kurumlara; görsel kimlik kazandıran, sözcük özelliği göstermeyen, soyut veya nesnel görüntülerle ya da harflerle oluşturulan simgelerdir. Logo, bir kurumun felsefesinin basit bir çizim içine sığdırılmasına imkan verir. O kurumun kendisini dış dünyaya tanıtmasında ve dış dünya ile görsel iletişim sağlamasında […]