İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Gazete Sayfa Tasarımını Belirleyen Temel Etkenler

Gazete Sayfası Tasarlama 

Gazete sayfası tasarlarken bizi sınırlandıran bazı etkenler vardır. Sayfa düzenleme bu etkenlere göre gelişim göstermiş ve göstermektedir.

Başlıca etkenler şunlardır: 

Gazetenin Türü 

 Gazete türünün, sayfa düzenleme üzerindeki belirleyici etkisini, ciddi gazeteler ile bulvar gazeteleri arasında net bir şekilde görebiliriz. Bunun yanında ciddi gazeteler başlığı altında yer alan bir fikir gazetesi ile tematik bir gazetede de yayın anlayışına göre çok ciddi farklılıklar bulunur. 

Kullanılan Alfabe 

Gazetenin en ağırlıklı unsuru yazıdır. Bu yazının hangi alfabeyle hazırlandığı, estetik yaklaşım da önemli etkenlerden biridir. Latin alfabesi kullanan ülkelerde gazeteler benzer anlayışlara sahipken, Japon, Arap ya da Kiril alfabesi kullanan ülkelerde farklı sayfa düzenleri hâkimdir.

Teknolojik Gelişmeler 

Sayfa düzenini belirleyen en önemli etkenlerin başında teknoloji gelir. Tipo teknolojisi ile ofset baskı teknolojisini karşılaştırdığımızda ya da bilgisayar teknolojisinin sayfa düzenleme konusunda yakın geçmişe göre sağladığı kolaylıkları değerlendirdiğimizde, bunu çok net bir şekilde görebiliriz. Baskı, iletişim ve bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler, sayfa düzenini belirleyici bir özelliğe sahiptir. 

Diğer Kitle İletişim Araçlarının Getirdiği Rekabet 

 Gazetelerin televizyonla girdikleri rekabet, sayfa düzenlerine de yansımıştır. Gazeteler ya ayrıntılı haber vererek ya da kısa metinlerle, bol görsel materyal kullanarak televizyonlarla rekabet etmiştir. Televizyonla rekabet, beraberinde infografik haber anlayışını geliştirmiştir. Bütün bu gelişmeler gazetenin sayfa düzenine de doğrudan yansımaktadır. 

Okuyucu Kitlesinin Hayat Tarzındaki Değişim 

Genel olarak gazetenin hitap ettiği kitlenin özelliklerinin, gazetenin yayın anlayışına da yansıdığını biliyoruz. Okuyucu kitlesindeki değişimler, gazetelerin içeriği ve sayfa düzeninde de değişikliklere sebep olmaktadır. Bu değişim genel olarak daha fazla eğlence, daha fazla magazin, daha fazla görsel materyal, daha az yazı yönünde olmaktadır. 

Gazetecilik Meslek Kültüründeki Değişim 

 Toplumsal değişime paralel olarak gazetecilik anlayışı ve kültürü de değişim yaşamaktadır. Bu kültürel değişim, gazetelerin sayfa düzenine de yansımaktadır. Günümüzde batı ülkelerinde ortaya çıkan yeni anlayışlar, diğer ülkeleri de hızla etkilemekte ve ülkeler arasındaki farklılıklar giderek azalmaktadır. 

Sanat Akımlarındaki Gelişmeler 

 Sanat akımlarındaki gelişmeleri de sayfa düzenini etkileyen temel etkenler arasında değerlendirmemiz mümkündür. Grafik tasarımda belli dönemlerde etkili olan anlayışlar, her türlü sayfa düzenlemesini önemli ölçüde etkilemektedir. Örnek olarak beyaz boşlukları verebiliriz. Önceleri mümkün olduğunca beyaz boşluk bırakmamaya çalışan bir düzenleme anlayışı varken günümüzde çağdaş sayfa tasarımcıları, beyaz boşlukları bir tasarım unsuru olarak değerlendirmekte ve kullanmaktadır.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir