Üstad Bülent Erkmen ve Tipografi Anlayışı

1970’ler sonrası Bülent Erkmen yapıtlarının anlamlaşarak ortaya çıktığı görülmektedir. Ancak o, Türkiye’de bu tarihe kadar olup bitenlerden ve bundan sonra olacaklardan kendini biraz uzak tutarak, aynı zamanda kişisel olma girişimlerinin de ilk adımlarını atar. 1970’Ierden sonra kat edilen zaman ve mesafeyi bir süreç olarak kabul edecek olursak, tasarımcının bu üretim sürecini üç ayrı dönem olarak […]

Afişin Gelişimi

Yazılı ve resimli çoğaltılabilir bir grafik tasarım ürünü olan afişin; matbaa sistemlerinin bulunmasından, yani basılı üretime geçilmesiyle gelişmeye başladığı görülmektedir. 15. yüzyıla kadar duvarlara asılmış basılı bir kağıttan başka bir şey olmayan afişler, Guttenberg’in matbaa sistemini bulmasıyla gerçek kimliğine kavuştu. Böylece grafik sanatların, dolayısıyla afiş tasarımının amaçlarından biri olan basılıp çoğaltılma yöntemi ile daha geniş […]

Tipografi Baskı’nın Tarihi ve Gelişimi

Uygarlık tarihi bir anlamda yeni arayışların ve buluşların tarihidir. Sanat ve tasarım açısından bakıldığında ise bu buluşların en önemlilerinden biri 1450 yılında Mainzli Johann Gensfleish tarafından gerçekleşmiştir. Gensfleish o döneme ait bir kitabı yeni basım tekniğini kullanarak çoğaltılabilmesine imkân sağlayan bir sistem geliştirmiştir. Gutenberg bu tekniğini geliştirirken, geçmişi Uzakdoğu’ya dayanan bir yöntemden esinlenmiştir. Bu yöntemde […]