Tasarım

Tasarım; hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş, günlük yaşantımızda da sürekli karşımıza çıkan bir olgudur. Gerek yaşamı kolaylaştırmak gerekse yaşam kalitesini arttırmak için tasarıma ihtiyaç duyulmaktadır. Tabaktan, kaleme kadar kullandığımız her nesnede tasarım mevcuttur. Tasarım ile ilgili bazı tanımlar Türk Dil Kurumunun Türkçe sözlüğünde tasarımın tanımı (TDK sözlük, 2005:1911) “olması veya yapılması istenilen bir şeyin […]