Gazete Sayfası Tasarlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

GAZETE SAYFASI TASARIMI


Sayfa düzenlemede temel olarak amaçlanan gazetedeki haber ve yazıların, okuyucu tarafından kolaylıkla algılanmasını sağlamaktır. Bu temel amacı gerçekleştirmeye çalışırken sayfanın estetik açıdan da bir değer taşıması gerektiğini unutmamamız gerekir. 

Gazete sayfası düzenlemenin temel amaçlarını üç başlık altında toplayabiliriz; 


Okuyucuların dikkatini çekmek ve bunu sürdürmek:

Günümüzde okuyucuyu etkilemek için sadece iyi bir içeriğe sahip olmak yeterli değildir. Gazete okuyucusu bilerek veya bilmeyerek, gazetenin görsel güzelliğinden de içeriği kadar etkilenmektedir. 

Sayfa içeriğinin göreceli olarak önemini ve konumunu vurgulamak:

Bir gazetede bulunan haberlerin hepsi aynı öneme sahip değildir. Sayfa düzenlemenin temel amaçlarından biri de haberleri önem sırasına göre konumlandırmak ve biçimlendirmektir. Burada gazete sayfalarının işlevselliği büyük önem kazanmaktadır. 
Okuyucu gazeteyi okurken ilgilenmediği haberleri okumak zorunda kalmamalı ve aradığını kolaylıkla bulabilmelidir. Alışılmış köşelerin sürekli aynı konumda ve görsel özelliklerde olması, okuyucunun aradığını kolaylıkla bulabilmesini amaçlamaktadır. 

Gazeteye fark edilebilir bir görsel karakter vermek:

Bir gazete, kendisini diğerlerinden ayıran görsel bir karaktere sahip olmalıdır. Bunu sağlamak için özel bir çaba harcamak gerekir. Gazetede kullanılacak fontlar, fotoğraf kullanımı, renkler, başlık düzenlemeleri, metinlerin yerleştirilmesi gibi konular, belli bir anlayış çerçevesinde uygulanır. Gazete bu özellikleriyle diğer gazetelerden görsel olarak ayrılırken kendi sayfaları arasında devamlılık ve bütünlüğü sağlar. 

Çağdaş gazetelerde sayfa düzeni, içeriğin ayrılmaz bir parçası ve destekleyicisi noktasına gelmiştir. Sayfa düzeni, gazete içeriğinin sunumudur. Sunumun ve görselliğin giderek önem kazandığı bir ortamda kötü bir sayfa düzeni, içeriğin gücünü kaybetmesine sebep olacaktır. Nasıl sunduğumuzun, ne sunduğumuz kadar önemli olduğu bir dünyada yaşadığımızı, hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız.


Yazdır   e-Posta