İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Grafik Tasarım Dersi

Tasarım Dalları

Tasarım, insanların hayatını kolaylaştırması ve değiştirmesi için kullandığı bir olgudur. Tasarım, tasarı kelimesinden türetilmiştir. Tasarımlama, bir kişinin yapmayı istediği şeyin önceden zihninde canlandırdığı biçimidir. Tasarım bir nesnenin şeklini ve işlevini oluşturmaktır. Tasarım ürünleri amaçlarına uygun olarak tasarlanmayı kapsadığı gibi estetik açıdan da oldukça önemlidir.

HARF BOŞLUK DÜZENİ

Harfler yan yana getirildiği zaman sözcükleri, sözcükler satırları, satırlar da paragrafları ve metni oluştururlar. Harf formları, sözcükleri oluşturmak üzere yan yana gelirken aralarında kalan boşluğun doğru olarak espaslanması, okunaklılık için önemli bir faktördür.

Cumhuriyet Sonrası Türkiye’de Grafik Tasarım ve Tipografi

1840'ta, gazetelerde ilan olarak sadece ölüm duyuruları yer almaktadır. Konuyla ilgili ilk ilanlar Ceride-i Âhval'de görülür. Tercûman-ı Ahvalde ise ilk resimli ilan yayınlanır. 1864 yılına tarihlenen bu örnek, Loton Aznel firmasına aittir. Bundan sonra 1896'da Servet-i Fünun gazetesi, Ahmet Ihsan Bey'in çağrısı sayesinde her türlü ilanı kabul edip yayınlamaya başlar.

Vızıltı – Buzz Pazarlama- nedir?

Tüketicilerin uzun zamandır reklamcılıkla; aralarında aşk nefreti ilişkisi olmuştur. Sponsorluklu yapılan programlardan daha eğlenceli, komik ya da ilginç olan müzik ve ünlü yüklü reklamları izlemekten hangimiz zevk almayız ki?

Cumhuriyet Öncesinde Grafik Sanatlar

Müteferrika 1729-42 yılları arasında 17 kitap basmıştır. Bunlardan Vankulu Sözlüğü, Vankulu Sözlüğü için Arap harfleriyle ilk kez döküm yapılır; Cihannüma ve Tarih-i Hind-i Garbi, bunlar ilk resimli ve haritalı kitaplar olurlar ve Grammaire Turque'de ilk kez Latin harfleri kullanılır.

TİPOGRAFİ

Harf ve görsel iletişime ilişkin elemanların işlevsel ve sanatsal düzenlenmesi olan ve bir tasarım diline işaret eden tipografinin temel amacı, yazı yoluyla veri aktarımı oluşturmaktır. Bu amacın dışına çıkma tipografi tarihinde gerçekleşmemiştir

Pazarlama nedir?

Pazarlama nedir? Promosyon harcamalarındaki büyüme, dünya genelindeki pazarlamacıların reklam ve promosyonun değerini ve önemini tanıdığını da yansıtıyor. Şirketlerin pazarlama programlarında promosyon stratejileri, ürünlerini müşterileri ile…

Amerika’da Modernizm

1933 yılında Adolf Hitler bünyesindeki Nazilerin yasattıkları soykırım Bauhaus Okulu’nun, Gestapo tarafından kapatılması, Avrupa’da yaşanılan büyük işsizlik, kültür adamları, yazar, düşünür, sanatçı ve tasarımcıların Avrupa’dan kaçarak Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmelerine ortam hazırlanmıştır. Bu yeni…

Photoshop CC 2020 Fırçalar

Photoshop Kullanılan Fırçalar ve Fırçaların İsimleri. Photoshop cc 2020 ile Fırçalar ve önceki versiyonlarında kullanılan fırçaların isimleri ile genel anlatımını içeren slide video. Photoshop CC…