Logo Tasarımı Nasıl Yapılır?

Tasarım Taslağı 

Tasarlama, zihinde oluşan düşüncenin planlanmasıdır. Tasarım ise bir düşüncenin sonucunda ortaya çıkan eserin ilk biçimidir. Örneğin proje, çizim, maket vb. 

Tasarımda kullanılacak işaret ve semboller anlamlı olmalıdır. Herkesin kafasında aynı fikri oluşturmalıdır 

Tipografi 

Yalınlık ve sadelik düz (serifsiz) yazı karakterleri ile elde edilebilir. Logo tasarımında tercih sebebi olmasının nedeni kolay fark edilir oluşudur. Vurgu yapmak, harflerin bold olanını kullanmak yerine farklı renkte normal yazı karakterlerini kullanabilirsiniz. Normal ya da light karakterler daha zariftir. Zemin üzerine logo inşa edilecekse serifsiz yazılar tercih edilmelidir. 

Arial  Helvetica   Futura vb. 

Duygusallığı el yazısı karakterleri ile elde edebilirsiniz. Okunabilirliği ve karşıdan bakıldığında anlaşılması zor olduğundan kullanırken dikkat edilmelidir. Tamamen büyük harf kullanmak okunabilirliği azaltır. 

English Brush vb. 

Serifli yazı karakterleri daha çok okuma yazılarında tercih edilir. Havaya resmiyet katar. Ağırbaşlılığı ve asaleti simgeler. 

Times Bookman 

Burada önemli olan: 

 • Konunun amacına uygun font seçebilmektir (Her bir harfin kendine özgü karakteri olduğunu unutmamak gerekir.). 
 • Yazı ve resmi uyum içinde kullanabilmektir. 

Renk 

Amblem ve logonuzu oluştururken karışık renklerden çok yukarıdaki temel renkleri kullanmaya çalışınız. 

 • Kırmızı satışın rengidir, dikkat çekicidir. 
 • Mavi huzur veren, sakinleştirici, dinlendirici bir renktir. 
 • Mavi kurum rengidir, istikrar mesajını aktarmak için kullanılır. 
 • Siyah, lüksün ve asaletin rengidir. 
 • Yeşil, çevrenin ve sağlığın rengidir. 
 • Sarı en parlak renktir (Bu parlaklığından dikkat çekmek için yararlanılır. Sarı ışıklar, sarı çizgiler, sarı işaretler örneklerinde olduğu gibi) . 

Son olarak: 

 • Konuya uygun doğru renk seçimi yapınız. 
 • Rakiplerin zıddı bir renk seçimi yapınız. 
 • Mümkün olduğunca sade çalışınız (Her bir rengin baskı maliyetini artırdığı göz ardı edilmemelidir.)

Eskiz 

Eskiz çizmek kâğıt üstünde düşünmektir. O an için akla gelenleri çizmektir. Perspektif, oran- orantı, çizgi kalitesi önemli değildir. Bu ilk eskizlerden yola çıkılarak daha ayrıntılı ve gerçeğe yakın eskizler çizilebilir. El ve kalem ne kadar rahat olursa eskiz de o derece başarılı olur. 

Eskiz çizerken hangi araç gereçleri kullandığınızın, nerede olduğunuzun önemi yoktur. Önemli olan kendinizi rahat hissettiğiniz bir ortamda olmanızdır.

Çizime yeni başlayanlar için eskiz araçları: resim kâğıdı, parşömen, aydınger, kara kalem, silgi, cetvel, guaj boya, kuru boya vb. 

Konuya uygun amblem/logo/logotype eskizleri oluşturunuz. 

Kullanılacak araç ve gereçler: 

 • Tasarımı yapılacak kurumun bilgilendirme dosyası 
 • Tasarımcının hazırladığı kurumla ilgili bilgilerin yer aldığı araştırma dosyası 
 • Eskiz araç gereçleri: yumuşak uçlu kara kalem (2B), iletki, cetvel, silgi, pergel, kuru boya 

 

Tasarıma başlamadan önce: 

Bilgilendirme (brief) dosyası: Kurum tarafından hazırlanan, kurumsal kimlik çalışmaları için ajansa gönderilen yazılı kural ve görev listesidir. 

 • Tasarımcı kurum tarafından gönderilen kurumsal bilgilerin yer aldığı dosyayı (brief) çok iyi analiz edebilmelidir. 
 • Kurum yetkilileri ile sık sık bir araya gelmeli, tasarımın her aşamasında fikir alışverişinde bulunmalıdır. 
 • Tasarımcı gizliliğe çok büyük önem vermelidir. Kendi grafik ajansının güvenilirliği açısından bu çok önemlidir. 

 

Çizime başlamadan önce: 

Çizgi: Görsel unsurları birbirinden ayırmak veya bir yazıyı sayfaya bağlamak için kullanılır. 

 

Çizgiler karakterlerine göre ve konumlarına bağlı olarak bazı mesajlar da iletir. Örneğin yatay çizgi durgunluk, dikey çizgi saygınlık, diyagonal çizgi zarafet ifadesi verir. 

 • Ton (tints): Renklerin açıklık ve koyuluk oranları ile ilintilidir. Örneğin % 10 siyah vb. 
 • Renk: Tasarımı meydana getiren yapı taşlarından biri de renktir. Bu nedenle bir tasarımcının insanların renk tercihlerini göz önüne alması gerekir. Sıcak renkler izleyeni uyarır ve neşelendirirken soğuk renkler sakinleştirir ve dinlendirir. 

Grafik yüzeylerde sıcak renkler sayfadan çıkacakmış izlenimi verir ve önde görünür. En önde görünen renk sarıdır. Soğuk renkler ise uzaktaymış izlenimi verir.